Important Announcement About POLICE JOBS Interview September, 2021

Background: The Tanzania Police Force was officially established on 25 August 1919 by an English Government proclamation published in Government Gazette No. But the army was legally established by the Police Force Act of 1939 [THE POLICE FORCE AND AUXILIARY SERVICES ACT OF 1939) PRINCIPAL LEGISLATION. This law is the one that applies to this day although it has been revised from time to time

The Army Headquarters according to the announcement was in Lushoto District in Tanga Region under the leadership of Major S.T Davis.

Later in 1921 a group of European Police Inspectors arrived in Tanganyika and set up a special Police Training School in Morogoro Region to meet their needs and find enough skilled Soldiers. Despite having black soldiers who trained but still the soldiers remained with the lowest rank of Police as all the top ranks were given to the White Soldiers.

Tangazo La Usahili

Jeshi la Polisi Tanzania lilitangaza nafasi za ajira mnamo tarehe
18/08/2021 na tarehe 20/08/2021, kwa vijana waliohitimu elimu katika
ngazi mbali mbali na mafunzo ya awali ya JKT/JKU.
Kwa waombaji wa kidato cha nne na sita waliopo kwenye kambi na nje
ya kambi za JKT/JKU baada ya muda wa mwisho wa kuwasilisha
maombi tarehe 30.8.2021 kupita, mnaelekezwa kuanza kufuatilia
matangazo mbalimbali yanayotolewa na redio za mikoa, pamoja na
mbao za matangazo zilizopo kwenye ofisi za Wakuu wa Mikoa,
Makamanda wa Polisi wa Mikoa na Wakuu wa Polisi wa Wilaya katika
Mikoa mlioombea kwa ajili ya ufafanuzi wa taarifa za usaili, mahali na
tarehe ya kuitwa kwenye usaili.
Imetolewa na;

Inspekta Jenerali wa Polisi
Makao Makuu ya Jeshi la Polisi
S.L.P 961
DODOMA

 

Date released: 02nd september 2021

Please visit

https://www.polisi.go.tz

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *